09dec2021

Staatsrechtconferentie: Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving

Van 09.15 tot 17.45

bij Tilburg University: Cobbenhagen building

Tilburg University

De jaarlijkse staatsrechtconferentie van de Staatsrechtkring wordt dit jaar georganiseerd door het Departement Public Law & Governance van Tilburg University op donderdag 9 december. Het thema van de conferentie is ‘Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving’.

De conferentie vormt deel van een staatsrechtelijke tweedaagse in Tilburg met op donderdagavond 9 december een interview met Ernst Hirsch Ballin en op vrijdag 10 december een symposium en de afscheidsrede van Ernst Hirsch Ballin.

De staatsrechtconferentie van de Staatsrechtkring gaat dit jaar in op vier snijvlakken die leiden tot (hyper)complexiteit op het vlak van rechtsvorming. Deze vier snijvlakken worden behandeld in vier respectievelijke panels, die inhoudelijk worden voorbereid door telkens twee preadviseurs. Indien u zich aanmeldt voor de conferentie, krijgt u op voorhand het boek met preadviezen toegestuurd.

 

Programma

09.15 - 10.00 uur

Ontvangst

10.00 - 10.15 uur

Verwelkoming en mededeling praktische gang van zaken

10.30 - 11.45 uur

Eerste keuze uit de 4 parallelle panels  (klik hier voor meer info):

Panel 1 – Impact van evoluties in en voorbij de Trias op wetgever en rechter

Panel 2 – Meergelaagde rechtsorde: de rol van steden en gemeenten

Panel 3 – Relatie burger overheid: tegendemocratie en directe democratie

Panel 4 –Borging van legitimiteit bij rechtsvorming in complexe publiek-private netwerken

12.00 - 13.15 uur

Lunch en posterpresentaties jonge onderzoekers

13.30 - 14.45 uur

Tweede keuze uit de 4 parallelle panels

14.45 - 15.15 uur

Koffie/thee

15.15 - 16.00 uur

Keynote speech ‘Constitutional Studies for 2030’ (Prof. Ran Hirschl)

16.00 - 16.30 uur

Plenaire bespreking/O&A met keynote speaker

16.30 - 16.45 uur

Uitreiking dissertatie- en scriptieprijs Staatsrechtkring en aankondiging staatsrechtconferentie 2022

16.45 - 17.45 uur

Afsluiting en borrel