22jun2021

Praktijkgerichte training Wet open overheid

Van 09.00 tot 15.15

bij Online via TEAMS

Ten Holter Noordam

Weg met de Wob, op naar de Woo! De Wet open overheid lijkt er nu dan toch echt te komen met de aanstaande aanvaarding van de wijzigingswet door de Tweede Kamer op 26 januari 2021 (zie dit blog). De uitvoeringstoetsen laten zien dat de praktijk prima overweg zou moeten kunnen met de Woo (althans de kosten meevallen), de Raad van State werpt geen onoverkomelijke bezwaren meer op (zie uitgebreid dit blog). Bovendien lijkt heel Den Haag in reactie op de toeslagenaffaire klaar voor meer openbaarheid en meent dat dit mede voortvloeit uit de Woo (zie deze column).

Deze wet brengt de nodige veranderingen voor de praktijk, zowel juridisch als procedureel en inhoudelijk. Na deze vier uur durende online training bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel (met alle wijzigingen van de afgelopen jaren), de gevolgen voor de dagelijkse praktijk en de actuele stand van zaken van het wetgevingstraject.

Met de training ontvangt u ook het boek Wet open overheid. Toegelicht door de wetgever, besproken door C.N. van der Suis. Afhankelijk van uw moment van aanmelden kan dit nog voor de cursus worden afgeleverd bij u thuis of op kantoor.

Bij de training zijn slechts 10 plekken beschikbaar zodat voldoende ruimte is voor interactie en het stellen van vragen.

Schikt deze datum niet. Kijk voor mogelijk andere opties elders op deze site of informeer naar de mogelijkheden door onderstaand formulier in te vullen.

Inhoud:

 • Voorgeschiedenis;
 • Begrippen;
 • Reikwijdte;
 • Digitalisering en elektronisch verkeer;
 • Adviescollege openbaarheid en overheidsinformatie;
 • Actieve openbaarmaking en meerjarenplan;
 • Passieve openbaarmaking;
 • Weigeringsgronden en beperkingen;
 • Misbruik.

De dagindeling is als volgt

 • 9:30-10:30 – Blok I
 • Pauze
 • 10:50-11.50 – Blok II
 • Pauze
 • 12:30-13:30 – Blok III
 • Pauze
 • 13:50-14:45 – Blok IV