16mrt2021

Online seminar aanbestedingsrecht

Van 11.00 tot 12.00

bij Online

Nysingh

Nysingh verzorgt sinds jaren online seminars op het gebied van aanbestedingsrecht voor medewerkers van overheden. Ook in 2021 zullen wij deze seminars verzorgen, waarin de actualiteiten op het gebied van aanbestedingsrecht worden behandeld. Deelname aan de seminars is kosteloos. Data 2021 De Nysingh online seminars Aanbestedingsrecht vinden in 2021 plaats op de volgende data van 11:00 - 12:00 uur: • Dinsdag 26 januari • Dinsdag 16 maart • Dinsdag 18 mei • Dinsdag 14 september • Dinsdag 9 november Vanaf uw eigen werkplek U kunt onze online seminars volgen via uw eigen computer, tablet of smartphone en vragen stellen of in discussie gaan met de spreker. Zo heeft u geen reistijd en kunt u met een investering van één uur worden bijgepraat over onderwerpen die uw dagelijkse werk direct raken. Aanmelden Circa twee weken vóór aanvang van ieder online seminar ontvangt u een uitnodiging waarin de onderwerpen van het seminar bekend worden gemaakt. U kunt zich dan aanmelden om deel te nemen. Noteer bovenstaande data in uw agenda, zodat u op de hoogte blijft van alle voor u relevante actualiteiten op het gebied van Aanbestedingsrecht. Aanbestedingsrecht bij Nysingh Onze bijzondere expertise op het gebied van het aanbestedingsrecht maakt Nysingh een vaste partner voor overheden in geval van vragen over het toepassingsbereik van het (Europese) aanbestedingsrecht, de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, de vormgeving van aanbestedingsprocedures en het voeren van verweer in geval van gerechtelijke procedures. Vragen Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Susanne Walraven (088 - 752 00 25) of via e-mail.