27mei2021

Online meet-up: Europa voor en door gemeenten

Van 13.00 tot 15.45

bij Online

VNG

Tijdens deze meet-up gaan we dieper in op een aantal actuele onderwerpen die belangrijk zijn voor gemeenten. Daarbij kijken we specifiek naar de invloed van Europees beleid dat eraan zit te komen.

De bijeenkomst is interactief van opzet; er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De meet-up is interessant voor zowel ambtenaren als bestuurders. Voorkennis over de EU is niet vereist.

Programma  

13.00 – 13.30 Opening 

Burgemeester Ellen Nauta (gemeente Hof van Twente) en Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG) gaan in gesprek met Han Nijssen (gemeente Leiden) en Martin Fierant (gemeente Súdwest-Fryslân). Leiden is in 2022 European city of science. Wat is de impact van zo'n Europese status op de gemeente? De Friese gemeenten hebben samen met de provincie ‘Europe ready Fryslan’ opgezet, om de kansen uit Europa beter te verzilveren. Wat kunnen andere gemeenten hiervan leren?

13.30 – 14.15 Deelsessies ronde 1 

Duurzaam inkopen; nieuwe criteria en gemeentelijk beleid 

In Europa staat duurzaam inkopen hoog op de agenda. Naast het milieuaspect (green public procurement) krijgt het sociale aspect de laatste jaren ook steeds meer aandacht. Wat kan dit betekenen voor gemeentelijk inkoopbeleid? Met o.a. wethouder Rob Jonkman (gemeente Opsterland).

Kennisnetwerken voor gemeenten; voor elk wat wils 

Gemeenten kunnen lid zijn van een Europees netwerk; dat kan nuttig zijn voor het ophalen van kennis, profileren van de gemeente en het binnenhalen van subsidies. In georganiseerd verband staat een gemeente sterker in Europa dan alleen. In deze sessie bekijken we hoe u deze netwerken vindt en wat u ermee kunt. Met burgemeester Joris Bengevoord (gemeente Winterswijk), Jody van Diemen (VNG-programma Netwerken) en Arnout Smit (Groene Metropoolregio).

De digitale agenda van de EU 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk wordt gezien als een van de grootste prioriteiten in de EU. Als onderdeel van deze prioriteit is de EU bezig om een nieuw wettelijk kader voor de digitalisering op poten te zetten, bijvoorbeeld de Digital Services Act en Digital Governance Act. Ook wordt er de komende jaren veel in digitalisering geïnvesteerd: van kunstmatige intelligentie tot snellere verbindingen. In deze sessie wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de EU en de impact daarvan op gemeenten. Met o.a. wethouder Guido Rink (gemeente Emmen) en Jonas Onland (programmaleider Innovatie bij VNG).

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.15 Deelsessies ronde 2  

EU Fondsen voor duurzaam herstel  

Gemeenten staan voor grote opgaven en uitdagingen. Europese subsidieprogramma’s bieden hiervoor ondersteuning. Waarin gaat Europa de komende 7 jaar investeren? In deze sessie hoort u wat we kunnen verwachten van de nieuwe Europese periode en hoe u zich als gemeente voor kunt bereiden op de nieuwe subsidieregelingen en financieringsprogramma’s. Met o.a. wethouder René de Heer (gemeente Zwolle) en Vincent Ketelaars (adviesbureau ERAC).

Verduurzaming van de gebouwde omgeving; invloed van de EU 

De Europese Green Deal bevat veel ambities die de gebouwde omgeving raken. Na lang onderhandelen bereikten de EU-leiders ook een akkoord over het klimaatdoel: tenminste 55% reductie in 2030. Wat kan dit betekenen voor gemeenten en de gebouwde omgeving? Met wethouder Marieke Schouten (gemeente Nieuwegein), Roel Massink (gemeente Utrecht) en gezant duurzaam bouwen Robert Dijksterhuis.

15.15 – 15.45 Interactief gesprek met Europarlementariër Tom Berendsen

Met Tom Berendsen gaan we in gesprek over Europa en gemeenten. Wat hebben gemeenten aan Europa en andersom?

Locatie en tijd
  • Online
  • 13.00 - 15.45 uur
Doelgroep
  • Ambtenaren en bestuurders