02jun2021

Online cursus: Minnelijk overleg en contracteren ter voorkoming van onteigening

Van 14.30 tot 15.30

Nysingh

De cursus bestaat uit twee delen en vindt plaats op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni 2021 van 14:00 - 15:30 uur. In deze online cursus gaat Carola van Andel in op de voor u meest relevante vragen over het minnelijk overleg en contracteren ter voorkoming van onteigening. Carola is advocaat en specialist op het gebied van grondverwerving en onteigening. Onderwerpen Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen: • Wanneer moet met het minnelijk overleg een begin zijn gemaakt? • Op welk moment kan een verzoekbesluit tot onteigening worden ingediend? • Met wie moet het minnelijk overleg worden gevoerd? • Wanneer zijn voldoende inspanningen gedaan om de benodigde grond minnelijk te verkrijgen? • Hoe om te gaan met een beroep op zelfrealisatie in het minnelijk overleg? • In hoeverre kan een aanbod gedurende de onderhandelingen nog nader worden geconcretiseerd of gewijzigd? • Welke bijkomende biedingen kunnen worden gedaan? • Wat moet wél en wat moet niet in de koopovereenkomst worden opgenomen? • Hoe zit het met de bevoegdheden bij het sluiten, ontbinden en opzeggen van koopovereenkomsten? • Hoe te handelen als er, na het sluiten van een koopovereenkomst, niet of niet naar behoren wordt nagekomen? Doelgroep Deze online cursus is bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten, waterschappen, provincies en andere (semi-)overheden die zich bezighouden met grondverwerving. Daarnaast is deze cursus van belang voor taxateurs, rentmeesters en (andere) grondverwervers. Kosten en aanmelden De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 295,-- per persoon, exclusief btw. U ontvangt een factuur op het door u opgegeven factuuradres. Deze factuur dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.