24jun2021

Lijkbezorging door de gemeente

Van 13.30 tot 16.30

bij Online

Segment

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • De 3 situaties die zich bij de uitvoering van artikel 21 en 22 Wet op de lijkbezorging kunnen voordoen:
  • Alleenstaande overledene,
  • onmacht
  • of onwil nabestaanden.
 • Verantwoordelijkheden van de gemeente bij de lijkbezorging
 • Welke gemeente is verantwoordelijk (woongemeente of gemeente van overlijden of anders?)
 • Snelheid van optreden (of niet)
 • Huisbezoek
 • Beheersmaatregelen bij huur
 • Beheersmaatregelen bij eigen woning
 • Keuze begraven of cremeren en wens overledene of nabestaanden
 • Financiële afwikkeling, verantwoording, afdracht restant nalatenschap
 • Wel of geen notaris inschakelen
 • Verhaal op erfgenamen, kinderen e.d.