10dec2021

Jonge VAR 2021: Publieke taken en privaatrecht

Van 14.00 tot 17.00

bij Online

VAR Vereniging voor Bestuursrecht

De Jonge VAR 2021 heeft als thema publieke taken en privaatrecht. Centraal staat het verschijnsel dat veel (in ieder geval voormalige of in de ogen van burgers) publieke taken zijn uitbesteed aan private organisaties en daarmee (veelal) buiten het bereik van het publiekrecht vallen, terwijl het civiele recht niet altijd bevredigende waarborgen biedt. Daarover is al veel geschreven op het terrein van de Wmo, maar ook daarbuiten levert dit verschijnsel problemen op.

Preadviseurs

  • mr. Veerle van Waarde die aan de UvA promoveert op revolverende fondsen (gevuld met publieke middelen maar privaatrechtelijk georganiseerd).
  • mr. Joanne de Bruijn die onlangs een mooie scriptie over de problemen die de ombudsman tegen komt bij klachten over privaatrechtelijke organisaties die ‘publieke’ taken uitvoeren (zoals de reclasseringsinstellingen).

Aanmelden

De aanmelding start na de zomer.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 10 december 2021
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Plaats: vooralsnog digitaal
Kosten: gratis voor VAR-leden en studenten