07sep2021

Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht

Van 09.45 tot 16.30

Grotius specialisatieopleidingen

09.45 - 12.45 Normen voor de uitoefening van
bevoegdheden buiten de Awb: gelijkheid,
rechtszekerheid en invloed EVRM op de
normering
Prof. mr. T. Barkhuysen
hoogleraar staats- en bestuursrecht,
Universiteit Leiden en advocaat Stibbe,
Amsterdam
13.30 – 16.30 Overheidsaansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad
Mr. B.J.P.G. Roozendaal
advocaat AKD, Breda

Programma
De Grotius specialisatieopleiding algemeen bestuursrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het algemeen bestuurs- en bestuursprocesrecht. De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het bestuursrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

Alle belangrijke gebieden van het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht komen aan de orde, zoals de kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht (besluit, belanghebbende, bestuursorgaan), het legaliteitsbeginsel, het specialiteitsbeginsel, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bestuurlijk bewijsrecht, overheidsaansprakelijkheid, handhaving van het bestuursrecht, Europees bestuursrecht, de voorprocedures bij het bestuur en de procedures bij de bestuursrechter. Ook wordt aan de grensgebieden met het burgerlijk recht en strafrecht aandacht besteed. Actuele ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving en jurisprudentie krijgen bij de verschillende onderdelen steeds ruimschoots aandacht.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt één keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is bedoeld voor advocaten, juristen werkzaam bij de overheid, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met bestuursrecht te maken hebben.
U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het algemeen bestuursrecht te hebben.

Examenvorm
Het mondelinge examen betreft 3 (per deelnemer verschillend) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. J.E.M. Polak, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar bestuursrecht Universiteit Leiden
Prof. mr. R.J.N. Schlössels, hoogleraar staats- en bestuursrecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.