01jun2021

Cursus Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid

Van 13.30 tot 16.30

bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs Röntgenlaan 23 2719 DX Zoetermeer Nederland

Vijverberg

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste aspecten van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet Open Overheid (Woo) op een interactieve manier besproken en toegelicht. Daarbij komt onder meer aan bod wat een bestuurlijke aangelegenheid is, wat de absolute en relatieve uitzonderingsgronden zijn en hoe de stukken openbaar gemaakt moeten worden. Ook wordt aandacht besteed aan de termijnen die in de Wob en Woo zijn opgenomen. Er wordt ingegaan op de afwijkende regels die gelden bij een verzoek tot openbaarmaking van milieu-informatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt op pragmatische wijze inzicht verschaft in de afhandeling van Wob/Woo-verzoeken.

Het wetsvoorstel voor de Woo ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Het voorstel beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat beter te dienen. Er wordt daarom meer nadruk gelegd op actieve openbaarmaking. Er wordt een verplichting voorgesteld om één of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn strenger.

Na afloop van de cursus:

 • kun je beoordelen wat een bestuurlijke aangelegenheid is;
 • kun je beoordelen welke stukken openbaar gemaakt moeten worden en welke stukken of passages onder een uitzonderingsgrond vallen;
 • ben je in staat de verschillende belanghebbenden bij het Wob-verzoek te onderscheiden;
 • ben je in staat de beslissing binnen de juiste termijnen te kunnen laten nemen;
 • weet je welke regels gelden bij een Wob-verzoek over milieu-informatie;
 • ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie en;
 • ben je op de hoogte van de gevolgen van de invoering van de Woo.

Doelgroep

Medewerkers en juristen van overheidsorganisaties die te maken krijgen met de afhandeling en beoordeling van Wob-verzoeken of bezwaar en beroep tegen Wob-besluiten.

Programma

Aan bod komen in ieder geval het juridische kader en de structuur van de Wob, de betekenis van de diverse begrippen en de inhoudelijke behandeling van verzoeken. Er wordt ingegaan op het wetsvoorstel Woo en de wijzigingen daarin ten opzichte van de Wob. Tevens wordt de actuele jurisprudentie behandeld.

Puntsgewijs ziet het programma er op hoofdlijnen als volgt uit:

De basis van de Wob en Woo:

 • Actieve openbaarmaking
 • Eisen aan openbaarmaking op verzoek
 • Absolute en relatieve uitzonderingsgronden
 • Intern beraad

De Wob en Woo in de praktijk:

 • De beslissing op een Wob/Woo verzoek
 • Misbruik van de Wob/Woo
 • Milieu-informatie

Overzicht verschillen Wob en Woo

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen. 

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.