11mei2021

Cursus Tendersubsidies: (naar) een kwalitatief verdeelsysteem

Van 09.30 tot 12.30

bij Tot 1 juli online

Vijverberg

 • ijdens de cursus bespreken we diverse mogelijkheden om een tenderprocedure in te richten. Daarnaast zetten we de specifieke eisen die aan een tenderprocedure worden gesteld op een rij. Die eisen hebben met name betrekking op de mogelijkheden aanvragen aan te vullen en te communiceren met aanvragers, het wijzigen van subsidieverleningsbeschikkingen, de inrichting van het beoordelingsproces en de mate waarin inzicht moet kunnen worden verschaft in dat proces en de ingediende aanvragen, en de motivering van afgewezen aanvragen. Op deze onderwerpen ligt dan ook de nadruk.

  Na afloop van de cursus Tendersubsidies:

  • ben je bekend met diverse mogelijkheden om een tenderprocedure in te richten;
  • weet je aan welke specifieke eisen een tenderprocedure moet voldoen;
  • kun je de specifieke eisen in de praktijk toepassen;
  • ben je op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van tendersubsidies.

Doelgroep

(Beleids)medewerkers bij overheidsorganisaties die tendersubsidieregelingen opstellen of uitvoeren en juristen die als adviseur of in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures hun kennis van tendersubsidies willen uitbreiden.

Programma

 • Begrip tendersubsidie
 • Inrichting van het beoordelingskader: drempelvereisten, beoordelingscriteria en wegingsfactoren
 • Communicatie over de aanvraag: indieningsdatum, onvolledige aanvraag, overleg
 • Beoordeling: samenstelling adviescommissie, transparantie procedure
 • Besluitvorming: motivering, inzicht in andere aanvragen
 • Na beoordeling: wijziging van situatie
 • Bezwaar: toegang stukken en belanghebbendebegrip

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs aan de hand van een Powerpointpresentatie. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. 

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.