07okt2021

Cursus Staatssteun en subsidies

Van 09.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

Het verstrekken van subsidie kan leiden tot (ongeoorloofde) staatssteun. In geval van ongeoorloofde staatssteun kan een bestuursorgaan gedwongen worden de subsidie terug te vorderen. Voordat een bestuursorgaan besluit een bepaalde activiteit te subsidiëren is het daarom verstandig na te gaan of dit zou kunnen leiden tot staatssteun. Aan de hand van de uitkomst kan het bestuursorgaan bepalen of het over wil gaan tot subsidieverstrekking en zo ja, onder welke voorwaarden. Adviseer jij het bestuursorgaan over het verstrekken van subsidies en wil je meer grip krijgen op het onderwerp staatssteun, dan is deze cursus iets voor jou.

Het staatssteunrecht is een bijzonder en complex rechtsgebied, dat wordt beheerst door Europese regelgeving. Tijdens de cursus bieden wij je een gestructureerd overzicht aan de hand waarvan je kunt beoordelen wanneer bij het verstrekken van subsidies tevens sprake is van staatssteun, wanneer deze steun verboden is en wanneer een vrijstelling geldt. Tijdens de cursus behandelen we jurisprudentie die relevant is voor de subsidiepraktijk. Ook gaan we tijdens de cursus in op de meldingsplicht en de terugvordering van staatssteun.

Na afloop van de cursus Staatssteun en subsidies:

 • ken je de toetsingscriteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld of sprake is van staatssteun en kun je een inschatting maken of bij het verstrekken van subsidies sprake zal zijn van (ongeoorloofde) staatssteun;
 • heb je inzicht in enkele vrijstellingsmogelijkheden;
 • heb je inzicht in de rol van de Europese Commissie;
 • ben je op de hoogte van belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de EU met betrekking tot staatssteun en subsidies;
 • heb je inzicht in de rol van de Nederlandse rechter in het staatssteunrecht;
 • ken je de meldingsprocedure;
 • ben je op de hoogte van het Wetsvoorstel terugvordering staatssteun.

Doelgroep

Juristen en andere medewerkers van overheidsorganisaties die adviseren over subsidieverstrekking en vanuit die rol ook inzicht willen hebben in het begrip staatssteun en de gevolgen daarvan voor de subsidiepraktijk. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over basiskennis van het subsidie- en staatssteunrecht.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De vijf toetsingscriteria uit artikel 107 VWEU: staat, staatsmiddelen, voordeel, onderneming en beïnvloeding van het handelsverkeer
 • Vrijstellingsmogelijkheden: AGVV, de-minimumssteun
 • Voorkomen van vernietiging van subsidiebesluiten wegens strijd met het staatssteunrecht
 • Rol van de Europese Commissie
 • Rol van de nationale rechter
 • Het verloop van de meldingsprocedure
 • Belangrijke jurisprudentie met betrekking tot subsidie
 • Terugvordering staatssteun

Werkwijze

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.