02nov2021

Cursus Privacy in het sociaal domein

Van 13.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

Binnen het sociaal domein wenst de overheid een geïntegreerde aanpak van de verschillende problemen op het gebied van onder meer jeugd, zelfredzaamheid, werk en schulden. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regelgeving zoals de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 lijken niet goed aan te sluiten op de geïntegreerde aanpak. Hulpverleners binnen het ene domein mogen niet zomaar alle persoonsgegevens van de cliënten delen met hulpverleners binnen een ander domein.

Tijdens deze cursus maken we je wegwijs in het privacyrecht binnen het sociaal domein. Aan de hand van voorbeelden en vragen uit de praktijk lichten we de spelregels over privacy en het beschermen van persoonsgegevens toe. Wanneer en welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt? Is daar altijd toestemming van de cliënt voor nodig? Mogen persoonsgegevens binnen een domein met elkaar worden gedeeld? En hoe zit het met het delen van persoonsgegevens tussen de domeinen onderling? Mag informatie uit een jeugdzorgdossier zomaar worden gedeeld met een collega die een gezin ondersteunt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Welke rechten hebben de cliënten?

Doelgroep

Hulpverleners, consulenten, functionarissen voor de gegevensbescherming, privacy-officers, juristen en andere medewerkers die binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor of adviseren over de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Inleiding
  • Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerken?          
  • Delen van persoonsgegevens in het sociaal domein met collega’s
  • Delen van persoonsgegevens met derden
  • Toestemming
  • Hoeveel persoonsgegevens verwerken?
  • Overzicht rechten betrokkenen
  • Privacybewustzijn: 10 regels     

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en vragen te stellen.

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.