09sep2021

Cursus Privacy: actualiteiten

Van 13.30 tot 16.30

bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs Röntgenlaan 23 2719 DX Zoetermeer Nederland

Vijverberg

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor nieuwe uitspraken gezorgd. Vind jij het belangrijk de ontwikkelingen op je vakgebied bij te houden? Na deze cursus is je kennis weer up-to-date. Tijdens de cursus 'Privacy: actualiteiten' bespreken wij de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken en de impact daarvan op jouw dagelijkse praktijk.

De cursus geeft je een overzicht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy in de wet- en regelgeving (AVG, UAVG en branche-specifiek zoals binnen het sociaal domein of de personeelspraktijk) en jurisprudentie op het gebied van het privacyrecht. De onderwerpen die worden behandeld zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving en van de uitspraken die in de voorafgaande zes maanden zijn gedaan door de Hoge Raad, de Raad van State, de Gerechtshoven en de Rechtbanken.

Na afloop van de cursus:

  • word je niet verrast door de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie;
  • ben je op de hoogte van de actuele wetgeving.

Doelgroep

Juristen en adviseurs van overheidsorganisaties met kennis van het privacyrecht.

Programma

De invulling van het programma is afhankelijk van de actuele jurisprudentie en ontwikkelingen op het vakgebied en ontwikkelingen binnen het privacyrecht.

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Arjo Buurma, specialist privacy en openbaarheid van bestuur. Hij bespreekt aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken de ontwikkelingen in de jurisprudentie en het vakgebied. Casussen worden interactief behandeld. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Werkwijze in verband met corona

  • In verband met corona vinden alle cursussen, waaronder deze, tot 1 juli online plaats. De cursus wordt verzorgd vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio en is aangepast aan de situatie van online leren. En verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms en je kunt vragen stellen aan de docent. De prijs blijft hetzelfde. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Lees hier meer over ons coronabeleid.
  • Als de situatie het weer toelaat vinden alle cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek (al dan niet op 1,5 meter) plaats.