09nov2021

Cursus Opstellen van subsidieverordeningen Masterclass

Van 09.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

Een subsidieverordening is maatwerk. Kom naar deze masterclass en leer hoe je je eigen beleid vertaalt in een state of the art subsidieverordening.

De cursus is gericht op het opstellen van subsidieregels waarbij de nadruk ligt op de subsidieverordening en nadere regels. Hoewel subsidieverordeningen talloze activiteiten kunnen beslaan, bevat iedere verordening cruciale onderwerpen. Denk aan de te subsidiëren activiteiten, de soorten subsidies, de subsidieontvanger, de verplichtingen en de aanvraag- en indieningtermijnen. Naast verdieping rond deze onderwerpen word je ook meegenomen in de actuele discussie over het aanpassen van subsidieregelingen aan het staatssteunrecht. Een goede regeling staat of valt niet alleen met de inhoud, ook de formulering van de bepalingen speelt een belangrijke rol. Ook dat onderwerp komt daarom tijdens de cursus aan bod.

Na afloop van de cursus Subsidieverordeningen:

  • kun je bepalen welke onderwerpen in de subsidieverordening geregeld moeten worden;
  • kun je beoordelen welke regels thuishoren in een subsidieverordening, welke in nadere regels en welke in beleidsregels;
  • beschik je over handvatten waarmee je een helder geformuleerde en eenduidige subsidieverordening en nadere regels kunt opstellen.

Doelgroep

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers, juristen en juridisch medewerkers die belast zijn met of meer willen weten van het opstellen van subsidieregelgeving.

Programma

  • Het onderscheid tussen verordeningen, nadere regels en beleidsregels
  • Welke onderwerpen horen thuis in een verordening of nadere regels, welke in beleidsregels?
  • De verplichte inhoud van een subsidieverordening, gelet op de Awb
  • De opbouw van een subsidieverordening
  • VNG-handreiking: ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever'
  • Oefenen met het formuleren van artikelen

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een adviseur die ruime ervaring heeft met het opstellen van subsidieregelgeving. De cursus is interactief. Er wordt onder andere geoefend met het opstellen van artikelen. 

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.