23nov2021

Cursus Nadeelcompensatie: rechtmatig en toch schadeplichtig

Van 09.30 tot 16.30

bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs Röntgenlaan 23 2719 DX Zoetermeer Nederland

Vijverberg

Rechtmatig en toch schadeplichtig: dat kan wanneer de overheid in de uitoefening van haar publieke taak schade veroorzaakt die niet voor rekening van de benadeelde hoort te blijven. Wil jij vooraf kunnen inschatten of de uitvoering van een project of een bepaald besluit een verplichting tot tegemoetkoming in de schade met zich mee kan brengen? Of hoe je een ingekomen verzoek om schadevergoeding op de juiste manier afwikkelt mede aan de hand van de nieuwe regels die gaan gelden op het moment dat titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt? Meld je dan aan voor de cursus Rechtmatig en toch schadeplichtig. Niet alleen krijg je antwoord op de vraag wanneer tegemoetkoming in de schade aan de orde is. Ook krijg je handvatten aangereikt om de hoogte van de tegemoetkoming te bepalen. We belichten het onderwerp mede aan de hand van de (toekomstige) inhoudelijke en procedurele bepalingen uit titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Rechtmatig en toch schadeplichtig: dat kan wanneer de overheid in de uitoefening van haar publieke taak schade veroorzaakt die niet voor rekening van de benadeelde hoort te blijven. Wil jij vooraf kunnen inschatten of de uitvoering van een project of een bepaald besluit een verplichting tot tegemoetkoming in de schade met zich mee kan brengen? Of hoe je een ingekomen verzoek om schadevergoeding op de juiste manier afwikkelt mede aan de hand van de nieuwe regels die gaan gelden op het moment dat titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt? Meld je dan aan voor de cursus Rechtmatig en toch schadeplichtig. Niet alleen krijg je antwoord op de vraag wanneer tegemoetkoming in de schade aan de orde is. Ook krijg je handvatten aangereikt om de hoogte van de tegemoetkoming te bepalen. We belichten het onderwerp mede aan de hand van de (toekomstige) inhoudelijke en procedurele bepalingen uit titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.