24jun2021

Cursus Het begrip 'belanghebbende' in het bestuursrecht

Van 09.30 tot 12.45

bij Online in de digitale leeromgeving van het CPO

RU | Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

 • Doelgroep: Advocaten en andere rechtsbijstandsverleners en overheidsjuristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 24 juni 2021 van 09.30 uur tot 12.45 uur
 • Locatie: Online in de digitale leeromgeving van het CPO
 • Aantal: Maximaal 25 deelnemers
 • Punten: 3 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 450,- inclusief digitaal cursusmateriaal  (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: bestuursrecht, het begrip, belanghebbende, bewijslastverdeling

Kent u de actuele ins en outs van het bestuursrechtelijke begrip ‘belanghebbende’?

De 'belanghebbende' is het belangrijkste kernbegrip in het bestuursrecht. Het levert veel casuïstische jurisprudentie op en is altijd in beweging. De docenten Rogier van Dam en Jan van Breda bespreken in deze cursus de huidige invulling van het begrip 'belanghebbende'. Zij gaan daarbij ook in op de achterliggende motieven om dit begrip wel of niet ruim in te vullen, de bewijslastverdeling en de (on)mogelijkheid om met heldere stelregels te werken.

En wat doe je als je twijfelt of iemand 'belanghebbende' is - en je dus twijfelt of iemand wel het recht heeft om te procederen? Verder komt sinds enkele jaren in de jurisprudentie het criterium 'geen gevolgen van enige betekenis' terug. Hoe vul je dat praktisch in? En vooral: wie moet wat bewijzen? Op al deze vragen krijgt u antwoord.

Wat betreft het begrip 'derde-belanghebbende' bestaat regelmatig discussie over de vraag hoe je aannemelijk maakt dat iemand wel of geen belanghebbende is. Tijdens de cursus behandelen de docenten ook dit onderwerp.

De opzet van de cursus is bijzonder. De docenten bieden u niet alleen de basis en het overzicht van het bestuursrecht. Ze bieden u meer, want aan de hand van stellingen, cases en discussiepunten vormen de docenten de cursus samen met u en de andere deelnemers.

Na afloop van de cursus bent u goed op de hoogte van actuele jurisprudentie, kent u de grotere lijnen in het bestuursrecht en heeft u praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Het begrip 'belanghebbende' in het bestuursrecht
 • Motieven om het begrip ‘belanghebbende’ wel of niet ruim in te vullen
 • De bewijslastverdeling
 • Het criterium 'geen gevolgen van enige betekenis’
 • Het begrip 'derde-belanghebbende'