21sep2021

Cursus Contracteren in het omgevingsrecht: van plan tot realisatie!

Van 09.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

Voor een groot deel van de ruimtelijke projecten geldt dat aan de realisatie daarvan een overeenkomst tussen de initiatiefnemer of belanghebbenden en de betrokken overheid voorafgaat. Afspraken over grondtransacties, exploitatiebijdragen en publiekrechtelijke besluitvorming die nodig zijn om het project te kunnen realiseren worden contractueel vastgelegd.

Wil je leren hoe je een goed contract opstelt en op welke valkuilen je alert moet zijn? Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer zit je nog in de precontractuele fase? Heeft het zin om je te beroepen op de onbevoegdheid van een ambtenaar, een wethouder of een gedeputeerde en hoe zit het met het goedkeuringsvoorbehoud? Wat kun je allemaal in anterieure overeenkomsten vastleggen en wat zijn de verschillen en verhoudingen tussen deze overkomst en andere overeenkomsten en instrumenten zoals de legesverordening en het exploitatieplan? Wanneer kun je een contract beëindigen en hoe zit het met aansprakelijkheid? Kortom: wil je je kennis van het contractenrecht in de omgevingsrechtelijke praktijk opfrissen en actualiseren? Schrijf je dan snel in!

Na deze cursus ken je de belangrijkste civiel- en omgevingsrechtelijke aspecten van het contracteren door en met de overheid. Het leerstuk van onbevoegde vertegenwoordiging wordt uitgebreid behandeld, waarbij ook het goedkeuringsvoorbehoud aan de orde komt. Gekeken wordt naar wat je kunt opnemen in verschillende contracten en hoe bijvoorbeeld het contractueel kostenverhaal zich verhoudt tot de legesverordening en het exploitatieplan. Daarnaast wordt ingegaan op de aansprakelijkheid en de schadevergoeding in het geval van afgebroken onderhandelingen. Om de kennis direct in te praktijk toe te passen ga je in de middag zelf aan de slag met voorbeeldcontracten om deze te beoordelen, aan te passen en op te stellen.

Na afloop van de cursus:

 • Is je kennis over het contractenrecht in de omgevingsrechtelijke praktijk verdiept en geactualiseerd;
 • ben je in staat deze aspecten in de praktijk toe te passen door probleempunten in contracten sneller te herkennen en zelfstandig een goed contract op te stellen;
 • weet je de verschillen en verhoudingen tussen anterieure en posterieure bevoegdheden en intentie- en samenwerkingsovereenkomsten;
 • kun je beoordelen of sprake is van een onvoorziene omstandigheid;
 • weet je wat je moet doen in geval van aansprakelijkheid.

Doelgroep

Juristen binnen een overheidsorganisatie die zich naast het omgevingsrecht ook met contractenrecht bezighouden of dat op korte termijn gaan doen. Basiskennis van het contractenrecht en het omgevingsrecht wordt aanwezig geacht.

Programma

 • De bijzondere positie van de overheid als contractpartij
 • Onbevoegde vertegenwoordiging
 • Contractueel kostenverhaal, legesverordening, exploitatieplan
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • Beëindiging overeenkomst
 • Onvoorziene omstandigheid
 • Aan de slag met voorbeeldcontracten!

Werkwijze

De cursus Contracteren in het omgevingsrecht wordt verzorgd door een advocaat en een jurist die bekend zijn met de dagelijkse overheidspraktijk. De docenten dragen zorg voor een interactieve kennisoverdracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte mondelinge vragen, casusbehandeling en stellingen. Ook worden praktische vaardigheden in het opstellen van contracten geoefend. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met de docenten en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken.

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.