16sep2021

Cursus AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming in de praktijk

Van 09.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels over de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie en is in Nederland rechtstreeks van toepassing. Wat betekent dat voor de decentrale overheden in Nederland? Tijdens de cursus behandelen we de inhoud van de AVG en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk. De gronden waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de maatregelen die noodzakelijk zijn om aan de spelregels van de AVG te voldoen, komen aan de orde in deze cursus.

ijdens deze cursus maken we je wegwijs in het privacyrecht en de AVG. Aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden en vragen uit de praktijk van decentrale overheden, lichten we de Europese regels over privacy en het beschermen van persoonsgegevens toe. Hoe is de AVG opgebouwd en wat is het doel en de reikwijdte van de AVG? Daarna duiken we de diepte in: welke voorwaarden stelt de AVG aan verwerking van persoonsgegevens, welke rechten hebben betrokkenen en wat zijn de beveiligingseisen (technisch en organisatorisch)? Vervolgens staan we stil bij de situatie dat het toch mis gaat: de meldplicht bij datalekken, de Autoriteit Persoonsgegevens en sancties. 

Na afloop van de cursus AVG:

 • ben je op de hoogte van het doel, de reikwijdte en de inhoud van de AVG;
 • heb je inzicht in wanneer, welke en op welke wijze persoonsgegevens op grond van de AVG mogen worden verwerkt en verstrekt;
 • ben je op de hoogte van de rechten van de betrokkenen, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering;
 • heb je inzicht in de beveiligingseisen die de AVG stelt;
 • ken je de meldplicht bij datalekken en ben je op de hoogte van de taken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de sancties die de Autoriteit op kan leggen.

Doelgroep

Juristen, leidinggevenden, privacy officers en andere medewerkers die binnen decentrale overheden verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Doel, reikwijdte en inhoud AVG
 • De belangrijkste verschillen met de Wbp
 • Begrippenkader AVG
 • Voorwaarden voor verwerking
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Beveiligingsplicht, meldingplicht en datalekken
 • Rechten van de betrokkene
 • Verstrekken van informatie aan derden
 • Privacyfunctionaris
 • Autoriteit Persoonsgegevens en sancties 

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door ervaren adviseurs van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en vragen te stellen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Werkwijze in verband met corona

 • In verband met corona vinden alle cursussen, waaronder deze, tot 1 juli online plaats. De cursus wordt verzorgd vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio en is aangepast aan de situatie van online leren. En verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms en je kunt vragen stellen aan de docent. De prijs blijft hetzelfde. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Lees hier meer over ons coronabeleid.
 • Als de situatie het weer toelaat vinden alle cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek (al dan niet op 1,5 meter) plaats.