20mei2021

Cursus Algemene wet bestuursrecht (basiscursus) - dagdeel 2

Van 13.30 tot 16.30

bij Tot 1 juli online

Vijverberg

Tijdens de basiscursus Algemene wet bestuursrecht maak je kennis met de verschillende procedures en voorschriften uit de Awb aan de hand van vragen uit je dagelijkse praktijk. Natuurlijk komen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de plicht belanghebbenden te betrekken bij besluitvorming, mandaat en de belangrijkste begrippen (bestuursorgaan, beschikking en belanghebbende) aan de orde.

Na afloop van de cursus:

 • heb je inzicht in de structuur, opbouw en inhoud van de Awb;
 • beschik je over kennis die nodig is om de Awb zelf toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden;
 • kun je inschatten wanneer (in- of extern) juridisch advies moet worden ingewonnen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juristen en (beleids)medewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden met de Awb te maken hebben. De cursus voldoet aan de eisen die de Kwaliteitscriteria VTH 2.1 stellen aan een basiscursus en is dus ook geschikt voor medewerkers VTH.

Wij kunnen ook incompany een verdiepingscursus Awb verzorgen die voldoet aan de eisen die de Kwaliteitscriteria VTH 2.1 daaraan stellen. Meer weten? Bel: 079 - 3631919.

Programma

 • Inhoud en opbouw van de Awb
 • Belangrijkste begrippen (besluit, beschikking, bestuursorgaan, belanghebbende)
 • Beleidsregels en verordeningen
 • Voorbereiding van besluiten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Inspraak, bedenkingen en zienswijzen
 • Bekendmaking besluiten; wat is de betekenis van de Wet elektronische publicaties (Wep)?
 • Mandaat en delegatie
 • Bezwaar en beroep
 • Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Werkwijze

De tweedaagse cursus wordt verzorgd door ervaren adviseurs die zijn ingevoerd in alle aspecten van de Awb. Met de casusgerichte en interactieve aanpak sluit de cursus zo veel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers. Deelnemers aan eerdere cursussen waardeerden de interactieve opzet als goed tot uitstekend. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de cursusleiders en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken. 

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.