25mei2021

Cursus Actualiteiten Bestuursrecht

Van 09.30 tot 17.30

bij Online in de digitale leeromgeving van het CPO

RU | Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

 • Doelgroep: advocaten en overheidsjuristen
 • Datum en tijd: 25 mei 2021 van 9.30 uur tot 17.00 uur
 • Aantal: maximaal 35 personen
 • Locatie: Online in de digitale leeromgeving van het CPO
 • Punten: 6 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 645,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Bestuursrecht, nieuwe regelgeving digitalisering

Snel en volledig op de hoogte van nieuwe regelgeving en belangrijke uitspraken in het bestuursrecht

De ontwikkelingen in het bestuursrecht volgen elkaar snel op. Deze cursus biedt u een helder overzicht van recente jurisprudentie en actuele wetgeving.

De docenten gaan in op de COVID-19-wetgeving en -jurisprudentie. In dit kader bespreken ze onder meer de ontwikkelingen rondom de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (de NOW).

Verder komen de oorzaken en de gevolgen van de toeslagenaffaire aan bod. Ook staan de docenten stil bij de gevolgen van het 'Varkens in nood'-arrest van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU 14 januari 2021; ECLI:EU:C:2021:7). En wat zijn de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en de Wet open overheid, de opvolger van de WOB?

Na de cursus actualiteiten bestuursrecht is uw kennis over het bestuursrecht weer helemaal up-to-date. Tijdens de cursus is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Toegang tot de bestuursrechter na het 'Varkens in nood'-arrest
 • Het bestuursrecht en de toeslagenaffaire: oorzaken en gevolgen
 • COVID-19-wetgeving en –jurisprudentie
 • De stand van zaken van de Wet Open Overheid