14sep2021

Beroepsopleiding gemeentejuristen

SBG

Vergroot de juridische kracht van uw gemeente

De democratische rechtsstaat heeft mede als functie de burgers te beschermen tegen de overheid. Deze functie komt volgens velen onder druk bij recente ontwikkelingen als die inzake de handhaving van het toeslagenbeleid door de belastingen, de handhaving van het uitkeringsbeleid door de gemeenten en de rol die algoritmen spelen bij het vervangen van ambtelijke en bestuurlijke belangenafweging. Hier ligt dus ook een taak voor de gemeentejuristen.

Is uw kennis nog up-to-date? En heeft u voldoende handvatten om daadkrachtig te adviseren in het bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld? Met de Beroepsopleiding Gemeentejuristen vergroot u uw kennis en oefent u in de benodigde vaardigheden zoals proactief adviseren. U krijgt een brede basis voor het functioneren als gemeentejurist op strategisch niveau.

De Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen gaat in september weer van start met haar waardevaste Beroepsopleiding Gemeentejuristen.