08jun2021

Kostenverhaal en financiële bijdragen

Van 1230 tot 13.30

bij Online via MS Teams

Ten Holter Noordam

Wob & AVG
Tijdens een webinar van ongeveer één uur vertellen onze specialisten – Cornelis van der Sluis en Corine d’Hulst – over de recente belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wob.

Inhoud
In de afgelopen tijd deden verschillende rechters interessante uitspraken over de uitleg van de AVG en de Wob, die zeker relevant zijn voor de bestuursrechtelijke praktijk. Dit keer worden onder andere de volgende onderwerpen besproken.

  • De identificatieverplichting ten behoeve van een (inzage)verzoek van een betrokkene: Hoe moet u een verzoek behandelen wanneer u een betrokkene niet kunt identificeren?
  • Misbruik van recht bij een AVG/Wob verzoek.
  • De publicatie van persoonsgegevens door een bestuursorgaan. Meer specifiek de actieve openbaarmaking, een verzoek om handhaving en de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De reikwijdte van een inzageverzoek ingevolge de AVG.

Wanneer en voor wie?

Het webinar is voorzien op 8 juni 2021 om 12:30 uur. De training is relevant voor functionarissen gegevensbescherming, Wob-coördinatoren, juridisch adviseurs en anderen die informatieverzoeken ontvangen.