Impressie en presentaties voorjaarscongres

Impressie en presentaties voorjaarscongres 

In de Prodentfabriek in Amersfoort gaf dagvoorzitter Maike Aerden de aftrap van het 17e VJK-congres met het thema: ‘Toezicht in een tijd van integriteitsrisico’s, drones en outlaws’. Hieronder vindt u een impressie en de presentaties van deze dag.

’s Ochtends gaf Marcel Dela Haije een presentatie van zijn werkzaamheden als stadsmarinier in Rotterdam in de strijd tegen ondermijnende activiteiten en de integrale wijze waarop dit in Rotterdam wordt aangepakt.

Vervolgens gaven Maayke Maas-Cooymans en Jouko Barensen, werkzaam bij Ploum advocaten een presentatie waarbij werd ingegaan op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aspecten bij toezicht en handhaving.

Na de lunch was er weer een aantal workshops, waarvan de workshop over de privacy-rechtelijke aspecten van de inzet van camera’s en drones en helaas ook de workshop over het toezicht in het sociaal domein wegens ziekte van de sprekers geen doorgang kon vinden. Gelukkig bleek Jouko Barensen bereid om zijn ochtendpresentatie te verdiepen in een vervangende workshop.

Na de workshops in twee ronden werd de bijeenkomst plenair afgesloten door de dagvoorzitter, die met een assistent als duo ‘More balls than most’ op zeer humoristische wijze al jonglerend met ballen, kegels en messen de dag nog eens kort doornamen.