07jun2021

Meegroeicongresreeks deel 4: ‘Milieuregels’

Van 13.00 tot 16.30

bij CPO te Nijmegen

RU | Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

 • Doelgroep: Ambtenaren werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen, gemeenteraadsleden en wethouders
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 7 juni 2021 van 13:00 uur tot 16:30 uur
 • Online in de digitale leeromgeving van het CPO
 • Prijs: €250,- voor reguliere deelnemers, €195,- voor collega’s van deelnemers, €150,- voor iedere tweede collega die zich inschrijft.
  Alumni van de BGJ kunnen deelnemen tegen het tarief van €195,- per deelnemer.
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Deze cursus maakt deel uit van de CPO-serie 'Klimaat en Recht'
 • Trefwoorden: Omgeving en vastgoed, omgevingsrecht, milieu

Bent u goed voorbereid op de ingrijpende wijzingen van de Omgevingswet?

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Deze wet verandert het omgevingsrecht ingrijpend. Naar huidig recht bestaat de mogelijkheid om milieuregels in het bestemmingsplan op te nemen alleen als die regels ruimtelijk relevant zijn. In het omgevingsplan moeten regels worden opgenomen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Dat leidt tot een integratie van ruimtelijke regels en milieuregels.

In het vierde deel van de Meegroeicongresreeks Omgevingswet staat de (on)mogelijkheid om milieuregels in het omgevingsplan op te nemen centraal.

Over de Meegroeicongresreeks Omgevingswet

Het CPO organiseert de Meegroeicongresreeks Omgevingswet om ambtenaren werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies, en ook griffiers, gemeenteraadsleden en wethouders, te ondersteunen bij het beantwoorden van kennisvragen over de toepassing van de Omgevingswet. De reeks is ontwikkeld door mr. Tycho Lam en prof. mr. Tonny Nijmeijer, omgevingsrechtspecialisten aan de Radboud Universiteit.

Wanneer u alle delen van deze meegroeicongresreeks volgt, bent u goed voorbereid op de (praktische) gevolgen van de Omgevingswet. Heeft u de eerste drie delen gemist? Geen probleem, u kunt ook afzonderlijke delen van deze congresreeks volgen. Wel is basiskennis van de inhoud en de systematiek van de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving noodzakelijk om de bijeenkomst adequaat te kunnen volgen.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Reikwijdte Omgevingswet vanuit het perspectief van het milieu
 • Milieubelastende activiteiten in omgevingsplan?
 • Melding en/of vergunningplicht
 • Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
 • Milieuregels bruidsschat
 • Relatie Bal en Bkl
 • Gevolgen nadeelcompensatie