21sep2021

Cursus Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Van 09.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

Wat komt om de hoek kijken bij de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen? Aan bod komen de mogelijke vormen van samenwerking, waaronder de nieuwe vorm van de bedrijfsvoeringsorganisatie, de noodzaak van de wet gebruik te maken, de kenmerken van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de onderwerpen die de wet regelt. Stilgestaan wordt bij de verhouding tussen de deelnemers en de gemeenschappelijke regelingen. Welke rollen vervullen de bestuurders van de deelnemers? Welke bevoegdheden kunnen worden overgedragen en hoe zit het met het overgangsrecht? Ook de relevante jurisprudentie rondom gemeenschappelijke regelingen, die onder meer betrekking heeft op de bevoegdheden van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en de regeling zelf, wordt besproken.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de verschillende samenwerkingsmogelijkheden;
 • heb je kennis van de inhoud van de Wet gemeenschappelijke regelingen en weet je welke onderwerpen opgenomen moeten worden;
 • weet je welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de samenstelling van de bestuursorganen en de stemverhoudingen;
 • heb je inzicht in de verhouding tussen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en de gemeenschappelijke regeling zelf en in de verhouding tussen de verschillende rollen van de bestuurders van de gemeenschappelijke regeling vervullen.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenschappelijke regelingen of andere overheidsorganisaties die gemeenschappelijke regelingen opstellen of toetsen en meer willen weten over de samenwerkingsmogelijkheden, de organisatie en werkwijze van de gemeenschappelijke regeling en de verhouding tussen de gemeenschappelijke regelingen en de deelnemers.

Programma

 • Samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 • De inhoud van een gemeenschappelijke regeling
 • Wie bestuurt? De inrichting en samenstelling van het bestuur
 • Het overdragen van bevoegdheden: welke en door wie?
 • De verhouding tussen de (bestuurders) van de gemeentelijke organisatie en de (bestuurders van de) gemeenschappelijke regeling
 • Het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording
 • Het beëindigen van een gemeenschappelijke regeling

Werkwijze

Een ervaren adviseur brengt je aan de hand van praktijkvoorbeelden, vragen en oefeningen op de hoogte van de mogelijkheden, beperkingen en (uit)werking van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Werkwijze in verband met corona

 • In verband met corona vinden alle cursussen tot 1 juli online plaats. Vanwege lagere kosten geldt voor de online cursussen een lagere prijs. Lees hier meer over ons coronabeleid.
 • Als de situatie het weer toelaat vinden alle cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek (al dan niet op 1,5 meter) plaats.