16sep2021

Cursus Ruimtelijk Bestuursrecht in de praktijk

Van 09.00 tot 17.00

bij CPO te Nijmegen

RU | Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

 • Doelgroep: Advocaten, (gemeente)juristen en een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening, in beginsel academisch geschoold
 • Niveau: Algemeen
 • Datum en tijd: 16 september 2021 van 09:00 uur tot 17:00 uur
 • Locatie: CPO te Nijmegen
 • Aantal: Maximaal 19 deelnemers
 • Punten: 6 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 645,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement

De gevolgen van recente wetgeving en jurisprudentie ruimtelijk bestuursrecht vertaald naar de praktijk.

Ruimtelijke ordening is uw specialisme. Gedegen kennis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw) is dan uiteraard noodzakelijk. Dat geldt ook voor kennis van de gevolgen van deze wetten voor de praktijk. In deze cursus ruimtelijk bestuursrecht staan juist die praktische gevolgen centraal.

De docenten bespreken recente wetswijzigingen en actuele jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook besteden ze aandacht aan de Omgevingswet en relevante ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht.

Heeft u praktische vragen voor de docenten? Stel ze gerust. De cursus is zo opgezet dat daarvoor voldoende ruimte is.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro),
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Crisis- en herstelwet (Chw)
 • Omgevingswet
 • Ontwikkelingen in de Algemene wet bestuursrecht
 • Actuele jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State