16nov2021

Cursus Handhaving volgens de Algemene wet bestuursrecht

Van 09.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

Van bestuursorganen wordt verwacht dat ze actie ondernemen tegen illegale situaties. Effectieve handhaving vraagt kennis en kunde van de betrokken medewerkers. Dat begint al bij een duidelijk en hanteerbaar handhavingsbeleid. Toezichthouders moeten in staat zijn binnen hun bevoegdheden de relevante informatie te verzamelen om de illegale situatie aan te tonen. Medewerkers handhaving kunnen die informatie niet zonder juridische kennis omzetten in een waterdicht handhavingsbesluit dat in bezwaar en beroep stand houdt. De cursus behandelt de handhavingsprocedure van A tot Z.

Na afloop van de cursus Handhaving heb je kennis van:

 • de handhavingsprocedure zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • de eisen waaraan een handhavingsbeschikking moet voldoen;
 • de mogelijkheden tot het opleggen van een bestuurlijke boete;
 • de taken en bevoegdheden van de toezichthouders;
 • de effectuering van sanctiebeschikkingen, invordering en verjaring;
 • de mogelijkheden om te gedogen;
 • de relevante jurisprudentie.

Doelgroep

Medewerkers bij overheidsorganisaties die betrokken zijn bij handhavingsprocedures en graag geïnformeerd willen worden over de beleidsmatige en juridische aspecten van de verschillende fasen uit het proces.

Programma

 • Handhaving, inleiding
 • De bestuurlijke boete
 • Het handhavingsproces
 • Toezicht
 • Het voorbereiden van een handhavingsbesluit
 • De inhoud van het handhavingsbesluit
 • De overtreder doet niets, wat nu?

Werkwijze

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Werkwijze in verband met corona

 •  In verband met corona vinden alle cursussen, waaronder deze, tot 1 juli online plaats. De cursus wordt verzorgd vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio en is aangepast aan de situatie van online leren. En verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms en je kunt vragen stellen aan de docent. De prijs blijft hetzelfde. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Lees hier meer over ons coronabeleid.
 • Als de situatie het weer toelaat vinden alle cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek (al dan niet op 1,5 meter) plaats.