01jun2021

Cursus Beëindigen subsidierelaties

Van 09.30 tot 12.30

bij Tot 1 juli online

Vijverberg

In 1 dagdeel praten wij je bij over het beëindigen van subsidierelaties. Aan de orde komen de mogelijkheden om een subsidierelatie (tussentijds) te beëindigen vanwege veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten. We bespreken belangrijke jurisprudentie en belichten de impact daarvan op jouw dagelijkse werk.

Bestuursorganen bepalen hun koers en maken daarbij keuzes om subsidierelaties aan te gaan, voort te zetten en te beëindigen. Het beëindigen van subsidierelaties kan voortkomen uit een koerswijziging maar ook uit de noodzaak te bezuinigen. De cursus over het beëindigen van subsidierelaties gaat in op de eisen uit de artikelen 4:50 en 4:51 Algemene wet bestuursrecht, waaraan voldaan moet zijn om een subsidierelatie (tussentijds) te beëindigen. Belangrijke jurisprudentie wordt besproken.  

Na afloop van de cursus:

  • ken je de mogelijkheden een subsidierelatie te beëindigen vanwege veranderde omstandigheden en gewijzigde inzichten;
  • heb je inzicht in de wijze waarop je de redelijke termijn bepaalt;
  • ben je op de hoogte van belangrijke jurisprudentie.

Doelgroep

Juristen, managers en subsidiemedewerkers die te maken hebben of krijgen met het beëindigen van subsidierelaties.

Programma

  • De vereisten voor het (tussentijds) beëindigen van subsidierelaties op grond van de artikelen 4:50 en 4:51 Algemene wet bestuursrecht
  • Wanneer is sprake van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten?
  • Wat zijn voortdurende activiteiten?
  • Wat is een redelijke termijn?
  • Is afbouwen van de subsidie of het betalen van een schadevergoeding verplicht?
  • Procedurele aandachtspunten

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Annet van Soest, specialist op het gebied van het subsidierecht. Annet bespreekt de mogelijkheden een subsidierelatie (tussentijds) te beëindigen en belangrijke jurisprudentie daarover. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen. Na afloop van de cursus ontvang je een deelnamecertificaat en de presentatie inclusief de vindplaats van de besproken jurisprudentie per e-mail.

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.