Presentaties VJK congres 22 juni 2017 (deel 1)

Presentaties VJK congres 22 juni 2017 (deel 1)

De presentaties van Workshop 2 (contractmanagement en technologie) en Workshop 4 (Personele gevolgen legal tech) van het congres over legal tech kunt u bekijken en downloaden via het lees-meer-scherm.

Als bestuur willen wij alle participanten nogmaals hartelijk danken voor hun deelname aan dit congres en we hopen u graag een volgende keer weer te zien. Voor de presentaties van Ivar Timmer (inspiratie voor innovatie), Erik Jonker (plenair) en van Workshop 1 (Beslissingsondersteuning in de gemeentelijke praktijk) kunt u klikken op de onderstaande linkjes klikken.

Presentatie Ivar Timmer (pptx)
Presentatie plenair Erik Jonker (pdf)