Save the date: Najaarsbijeenkomst VJK 2023

Najaarsbijeenkomst: Goed bestuur en omgang veelschrijvers

Save the date: Najaarsbijeenkomst (fysiek)
Thema: Goed bestuur & omgang veelschrijvers
Locatie: Nieuwe buitensociëteit Zwolle

Deelname = gratis

Goed bestuur; hoe behoorlijk om te gaan met veelschrijvers?
Wij ambtenaren zijn bezig met responsieve dienstverlening, met oog voor de menselijke maat. We volgen trainingen, houden morele beraden en doen ons best. Maar wat als burgers door gaan met vragen en schrijven en niet voor rede vatbaar lijken te zijn voor de antwoorden die we geven? Als het gedrag van die burger je doet terugdeinzen en soms weerstand oproept? Tot hoever gaat onze dienstverlening? Wat mag de burger van de overheid verwachten? Waar liggen de grenzen? Hoe gaan we hiermee om? Daarover spreken we deze dag.

Tijdens onze najaarsbijeenkomst zal burgemeester Snijders van Zwolle ingaan op het toenemende wantrouwen in de maatschappij. Daarnaast zullen Jan Prins en Natalia Molina Espeleta een toelichting geven op de aangepaste veelschrijversrichtlijn van de Nationale Ombudsman: ‘Zorgvuldig begrenzen. Hoe ga je om met aanhoudend en grensoverschrijdend klaaggedrag?’ Naast interessante bijdragen van onze sprekers, vindt ook onze jaarlijkse ALV plaats. We zullen als bestuur ingaan op onze strategie en luisteren graag naar uw ideeën voor de vereniging.

Zet donderdag 7 december dus alvast in uw agenda. Het definitieve programma volgt snel met daarbij de aanmeldmogelijkheid.

Let op: deze bijeenkomst is alleen fysiek en voor VJK leden.

Datum: Donderdag Donderdag 7 december: 09.45 – 16.30
Locatie:
Nieuwe buitensociëteit in Zwolle