Save the date: Voorjaarscongres 2023

Een gemeentelijk perspectief op burgergericht procederen

Save The Date: Hybride voorjaarscongres donderdag 15 juni 2023
Dagvoorzitter: Vera Voigt
Deelname = gratis

Hybride voorjaarscongres 15 juni 2023

Burgergericht procederen, het is een steeds belangrijker thema voor de decentraal overheidsjurist. Hoe zorg je ervoor dat het probleem van de burger in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgelost? Dat de burger zich gezien, gehoord en begrepen voelt? Maar ook vooral dat er vertrouwen is tussen de burger en overheid, zonder dat dit leidt tot onnodige procedures?

Recent verscheen het rapport van het ministerie van Justitie, Een beschikkingenfabriek: Een bloemlezing van citaten over procedures tussen burger en overheid en het procedeergedrag van de overheid. Hierin wordt aangegeven dat de relatie tussen overheid en burger al lange tijd een aandachtspunt is. Steeds vaker komen deze twee partijen tegenover elkaar te staan. Dit is zichtbaar door de ontwikkelingen in de kindertoeslagaffaire, gaswinning in Groningen, maar ook in verschillende rapporten, zoals “Weten is nog geen doen” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en “Klem tussen balie en beleid” van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties. De overheidsjurist is onze inwoners verplicht blijvend te werken aan vertrouwen in de overheid. 

Op donderdag 15 juni organiseren we ons voorjaarscongres met als thema: een gemeentelijk perspectief op burgergericht procederen. Prof. mr. dr. Bert Marseille en mr. Marc Wever van de Universiteit Groningen gaan in op het procedeergedrag van overheden  en in het bijzonder op de vraag welke aspecten een rol spelen bij het wel of niet in beroep gaan bij een door een bestuursorgaan verloren procedure bij de rechtbank. Ook leggen we een connectie met het hierboven genoemde project  van het Ministerie van Justitie en Veiligheid door een  bijdrage van, deelprogrammamanager Burgergerichte overheid, Ilse Dresscher en haar collega Nienke Kroesen. Verder staan we stil bij het daadwerkelijk  effect dat het  handelen van gemeentejuristen heeft op burgers tegen de achtergrond dat juristen het in organisatorisch verband op voorhand meestal niet met elkaar eens zijn. Daarbij spelen ook bejegening , intermenselijk contact en een vertrouwensrelatie een rol. Liesbeth Hulst, psycholoog en jurist, zal ons op dit vlak een spiegel voorhouden.  

In de middag verdiepen we onze kennis in workshops over de rol en visie op de praktijk, mediation vaardigheden, onderzoek na een bezwarenprocedure en met een bevlogen sociaal advocaat verdiepen we ons in de praktijk van het burgerperspectief.

Ons congres organiseren we deels hybride, wat betekent dat het ochtendgedeelte ook online gevolgd kan worden. Het ochtendgedeelte is zoals u de laatste jaren van ons gewend bent: sprekers geven TedTalks. In de middag kunnen de deelnemers op locatie workshops volgen van experts. 

Het definitieve programma volgt snel met daarbij de aanmeldmogelijkheid.

Datum: Donderdag 15 juni, 09.30 – 17.00 (webcast 10.00 – 13.00)
Locatie:
Villa Jongerius in Utrecht