Bijdrage voorzitter John Olivier aan de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

VJK voorzitter John Olivier heeft een bijdrage geleverd aan het lustrumboek van de Vereniging voor Bouwrecht. Zijn bijdrage kunt u via hier lezen.