Online VJK congres: Waar bemoei jij je mee?

  • Op vrijdagmiddag 3 december 2021 vindt ons congres plaats.
  • Starttijd 13: vanaf start 13.30 de webcast.
  • Moderator: Elisabeth van den Hoogen
  • Opening door voorzitter VJK: John Olivier

Wij zijn onder de indruk van de rapporten Ongekend Onrecht, Klem tussen balie en beleid, Recht vinden bij de rechtbank, het rapport Venetië commissie, signalen van de Nationale Ombudsman toen en nu en wij zijn benieuwd naar de reflectie van de Afdeling.

Het is relevant om te reflecteren op de toeslagenaffaire en onze staat van de rechtstaat. Zeker ook voor de (decentrale) overheidsjurist met zicht op en kennis van de drie machten: wetgevend, rechtsprekend en uitvoerend. Wat vinden wij ervan? Wat moeten en kunnen wij ermee?

Om aan dit relevante gesprek bij te dragen hebben we een programma voorbereid waarin verschillende gezichtspunten aan de orde komen. Achtereenvolgens geven drie sprekers zogenaamde ted talks, afgesloten door een tafelgesprek.

Reflectie rechtsprekende macht: Afdeling rechtspraak Raad van State
De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) velde in haar rapport ‘Ongekend onrecht’ in december 2020 een hard oordeel, ook over de bestuursrechtspraak. De commissie riep alle betrokken staatsmachten op te reflecteren op de eigen rol. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze oproep serieus genomen en is een programma van reflectie gestart. Voorzitter van de Afdeling, prof. mr. Bart Jan van Ettekoven, neemt ons mee in de resultaten van de reflectie.

Reflectie uitvoerende macht: De Nationale Ombudsman
In 2014 zette de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag stop bij 235 gezinnen, omdat er sprake was van ‘mogelijk misbruik’. De Nationale Ombudsman concludeerde in zijn rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’ dat dit gebeurde zonder dat dossiers goed waren onderzocht en zonder oog voor de ernstige gevolgen voor een grote groep ouders. Jaren later volgde de kinderopvangtoeslagaffaire. De Ombudsman volgt inmiddels de hersteloperatie op de voet, o.a. door klachtbehandeling bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) te monitoren.

Reinier van Zutphen blikt terug op zijn eigen rol in de affaire, reflecteert op wat er volgens hem allemaal fout is gegaan en hoe overheidsdienstverleners op lokaal niveau – in het bijzonder juristen – daarvan kunnen leren.

Leiderschap & ambtelijk vakmanschap: Hoogleraar Bas Kodden
Zoals recent is geschetst in een NJB blog van Ybo Buruma[1], “moet de ambtenaar zich nu eenmaal vaker verantwoorden jegens haar chef dan jegens de gedupeerde burger. Als we van ambtenaren verlangen dat ze gehoor geven aan billijkheidsoverwegingen die zich aandienen in het contact met de burger, dan moeten die ambtenaren zich gesteund weten door een meerdere die zich ook hard wil maken voor een billijk oordeel in gevallen waarin de wet een eenvoudiger maar onbillijke beslissing toestaat.”

Welk handelingsperspectief heb je als ambtenaar, als overheidsjurist als je ‘ongekend onrecht’ ziet of verwacht? Bemoei jij je ermee? Over het benodigde leiderschap zal prof. dr. Bas Kodden, verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit als hoogleraar Leiderschap & Managementontwikkeling, ons informeren en inspireren.

[1] https://www.njb.nl/blogs/dode-mussen-over-billijkheid-en-recht/

Ronde tafel gesprek
De sprekers komen vervolgens samen in een gesprek en beschouwen vanuit verschillende perspectieven de lessen die we kunnen leren. Uw vragen kunnen via de chat of vanuit het publiek worden ingebracht.

Online
Om mede te helpen aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus, hebben wij besloten ons congres geheel digitaal te laten plaatsvinden. 

Aanmeldinformatie
Het inhoudelijke programma start om 13.30 uur en eindigt uiterlijk 15.45 uur. U dient zich uiterlijk op woensdag 24 november aangemeld te hebben indien u de bijeenkomst fysiek bij wilt wonen.

Locatie:                  Online webcast (streamgegevens volgen)

Aanmeldformulier

Indien u wenst deel te nemen aan onze online webcast, gelieve uw gegevens in te vullen op dit inschrijvingsformulier hieronder en u wordt automatisch geregistreerd. De registratie voor het evenement moet ten minste zeven (7) werkdagen vóór het evenement zijn voltooid.

 

Let op: ontvangt u geen bevestiging, meld u dan aan via info@vjk.nl