Leergang Beroepsopleiding Gemeentejuristen van de SGB 2020/2021 start weer in september a.s

Leergang Beroepsopleiding Gemeentejuristen van de SGB 2020/2021 start weer in september a.s

In september is het zover: De Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen gaat in september weer van start met haar waardevaste Beroepsopleiding Gemeentejuristen. Het werk van de gemeentejurist wordt steeds complexer en veeleisender. Te denken valt aan de belangrijke decentralisatie van taken in het sociaal domein, de omvangrijke wetgevingsoperatie op het gebied van het omgevingsrecht en de sterke ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid. Ook de relatie tussen burger en gemeente vraagt om een nieuwe doordenking. 

Vorig jaar is de beroepsopleiding vernieuwd. Aandacht wordt besteed aan de Omgevingswet en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ook zijn de vereiste beroepsgerichte vaardigheden nauwer geïntegreerd met de kennisonderdelen van de opleiding.

Denkt u dat de beroepsopleiding iets voor u is of wilt u er meer over weten? Raadpleeg dan de onderstaande bijlagen:

Leaflet BGJ 2020

Mailing BGJ 2020