Online cursussen en webinars

Online webinars en cursussen

Nu cursussen tijdelijk niet meer fysiek worden aangeboden, bieden we hierbij een inkijkje in het online aanbod. Kennis vergaren is nog nooit zo makkelijk geweest; gewoon vanuit huis. Let op: deze pagina wordt continu aangevuld.

Webinars & Cursussen 
Academie voor de Rechtspraktijk

Webinars 
Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit

Seminars & bijeenkomsten 
Nijsingh

Leren van de pandemie: over het vinden van een nieuwe balans in maatschappij en organisaties – 19 mei
Boom | Management Impact

De 5 do’s van online leren – 28 mei
De Learn Together Academy

Webinar Schaarse Rechten – 4 juni
AKD Benelux Lawyers

Webinar Coronavirus en aanbestedingsrecht – 28 mei
AKD Benelux Lawyers

Blogs complexe problematiek
Studiecentrum voor Bedrijf & Overheid

Sociaal domein en maatwerk – 11 juni  
Webinartv

Online Summer Session “Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht” – 13 augustus: 14.00 – 15.00
AKD Benelux Lawyers

De overheid als lerende organisatie – 25 juni: 13.00 – 13.30  
StudyTube

Webinar: Maak samen ruimte: hoe om te gaan met de 1,5-metersamenleving. 
CROW