Sluit u aan bij onze intervisiegroep

Behoefte of interesse om van gedachten te wisselen over knelpunten en professionele dilemma’s in de praktijk van de gemeentejurist? Sluit u dan aan bij onze intervisiegroep.

Begin dit jaar zijn het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam en de Vereniging Juridische Kwaliteit Lokaal Bestuur (VJK) gestart met een intervisiegroep. Eenmaal per kwartaal komen wij een ochtend bij elkaar in Utrecht. We leggen elkaar beurtelings dilemma’s en knelpunten voor die zich voordoen in onze dagelijkse praktijk als juridisch adviseur of in het kader van onze bijzondere verantwoordelijkheid voor juridische kwaliteitszorg.

We nodigen u van harte uit om zich aan sluiten, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen waarmee we onze professionaliteit vergroten.

De intervisie is een vervolg op het onderzoek dat lector Arnt Mein vorig jaar deed voor de VJK naar de stand van juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten en de rol van de gemeentejurist daarbij. U kunt het onderzoek raadplegen via www.hva.nl/legalmanagement