VJK ondertekent intentieverklaring professionalisering gemeentejurist

VJK ondertekent intentieverklaring professionalisering gemeentejurist

Voor de bestuurskracht van gemeenten is het van belang dat er goed opgeleide en toekomstgerichte gemeentejuristen bij gemeenten werkzaam zijn. Daarom hebben de VNG en de VJK  (Vereniging Juridische Kwaliteitszorg) de intentieverklaring mede ondertekend, die is opgesteld door gemeenten van de G40.

Intentieverklaring op hoofdlijnen

  • Herijking en doorontwikkeling van het opleidingsaanbod voor gemeentejuristen, zowel een beroepsopleiding als permanente educatie.
  • Verbetering samenwerking met hogescholen en universiteiten om de aantrekkelijkheid van gemeenten als werkgever voor juristen te promoten.
  • Verbetering positionering en verbinding van gemeentejuristen, onder meer door in samenspraak met de VJK de mogelijkheden voor het inrichten van een beroepsvereniging voor gemeentejuristen te onderzoeken.

Meer weten over de intentieverklaring? Lees de hele intentieverklaring

Uitvoering

Onder de vlag van de G40 is een juridische werkgroep ingesteld die komende tijd uitvoering gaat geven aan deze intenties. Deelnemers aan deze werkgroep zijn (juristen van) de initiatiefgemeenten Haarlem, Zaanstad, Delft, Tilburg, Enschede, Assen, Apeldoorn en Gouda, de VNG en de VJK.