Publicatie: wegnemen juridische knelpunten bij burgerinitiatieven

Wegnemen juridische knelpunten bij burgerinitiatieven

egin juli is een voorstudie gedaan naar juridische knelpunten die initiatiefnemers van burgerinitiatieven in de praktijk ervaren. De voorstudie met de naam ‘Het wegnemen van juridische knelpunten voor burgerinitiatieven: op weg naar een Right to Challenge-regeling?’ is gepubliceerd door de Universiteit Leiden. In maart 2019 verschijnt de eindrapportage.

In de moderne participatiesamenleving krijgen burgers de mogelijkheid om initiatieven te ontplooien en (mede)verantwoordelijk te zijn voor publieke taken. Dit betekent dat overheden ruimte moeten maken en initiatiefnemers moet faciliteren. Dit blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. In de voorstudie is niet alleen gekeken naar de juridische knelpunten maar zijn ook al enkele oplossingsrichtingen verkend.

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgevoerd door Willemien den Ouden, Geerten Boogaard en Esmée Driessen. Op deze website vind je de voorstudie.