Gastcolumn: Intergemeentelijke samenwerking op de Veluwe

Gastcolumn: Intergemeentelijke samenwerking op de Veluwe 

De intergemeentelijke samenwerking tussen Nunspeet, Elburg en Oldebroek (Neo), 3 gemeenten op de Veluwe, schaalt op naar Verenigde Naties niveau!

Ze willen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties omarmen. De tijd dringt, want het schijnt dat wij de laatste generatie zijn die klimaatverandering een halt kunnen toeroepen (en de eerste generatie die ermee te maken krijgt).

Sinds circa een jaar snuffelen de bovenstaande gemeenten aan elkaar, om te ontdekken hoe ze intensiever kunnen samenwerken, zonder zich samen te voegen. Dit is een bottom-up proces: zo bespreken de Juridisch adviseurs en Medewerkers juridische kwaliteitszorg hoe je binnen Neo samen kunt optrekken, uitgaande van de huidige taken.

Maar wat is er zinvoller dan het verbinden van grotere kwaliteitsdoelen, zoals die van de VN, aan je werk? Als Medewerker juridische kwaliteitszorg ben je vooral druk met je eigen taken en kom je er vaak niet aan toe over je (gemeente)grenzen heen te kijken. Als je wel tijd maakt om je licht op te steken bij andere gemeenten, bijvoorbeeld als je adviseert over een beleidsdoelstelling, kun je inventariseren welke kennis er al is. En die dan samenvoegen of aanvullen met je eigen kennis.

Op de Neo-nieuwjaarsbijeenkomst gaf filosoof Ruud Veltenaar een presentatie over zijn visie op de toekomst. Zie https://www.ruudveltenaar.nl. Hij sprak over ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid, kunstmatige intelligentie, robots en zelfrijdende auto’s. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN stonden daarbij centraal. Dit zijn universele doelen die gebruikt (kunnen) worden door overheden en bedrijven bij het ontwikkelen van toekomstbestendig beleid. De doelen kun je ook combineren. Zo kun je de doelstelling ‘bevorderen van duurzame economische groei’ koppelen aan ‘verzekeren van een gezond leven en welzijn voor iedereen’; het een leidt immers tot het ander.

De medewerkers van Neo onderzochten begin februari tijdens een bijeenkomst of ze de VN-doelstellingen kunnen gebruiken als uitgangspunt voor beleid. Vraag is welke doelstellingen geschikt zijn om op gemeentelijk niveau op te pakken en te verbinden met intergemeentelijke samenwerking? Een aantal doelstellingen werden als geschikt bestempeld, zoals het beëindigen van armoede, duurzame en moderne energie voor iedereen en het bevorderen van een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Onderwerpen als milieu en duurzaamheid stoppen uiteraard niet bij gemeentegrenzen. Dan heb je het al snel over samenwerking op regionaal of landelijk niveau.

Tijdens de algemene afsluiting passeerden diverse ideeën de revue: ‘beleid goed afstemmen met inwoners, omdat duurzaam niet altijd goedkoper is’. En wat men ook niet onbelangrijk vond: ‘napraten tijdens een borrel is ook een inspirerende invulling van de samenwerking’.

Deze column werd geschreven door mr. Eileen Jonker-Hofman. Zij is medewerker juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Oldebroek en docent algemeen bestuursrecht.