Presentaties VJK congres 22 juni 2017 (deel 2)

Presentaties VJK congres 22 juni 2017 (deel 2)

Op 24 november vond de najaarsbijeenkomst van de VJK plaats in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Hieronder vindt u een samenvatting en de bijbehorende presentaties van deze dag terug. 

Tijdens het ochtendprogramma is mr.dr. Arnt Mein, lector Legal Management verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, bij de faculteit Maatschappij en Recht, ingegaan op de vraag of er nieuwe eisen zijn aan de juridische kwaliteitszorg en de gevolgen van bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen voor de kwaliteitszorg binnen gemeenten.

De bevindingen van het onderzoek dat Mein daarnaar heeft gedaan, zijn door het in samenwerking met zijn collega Ivar Timmer beschreven in een essay dat als deel 7 in de VJK-reeks te boek is gesteld.

Het eerste exemplaar daarvan werd de auteurs tijdens de bijeenkomst door John Olivier, voorzitter van de VJK, uitgereikt.

De ochtend werd afgesloten met een presentatie van Pim Visser uit Nijmegen over een actueel onderwerp.

Na de lunch heeft jurist en bestuurskundige Peter Schokker, die als onderzoeker/adviseur aan bureau BING is verbonden, met anekdotes en praktijkvoorbeelden een kleine bloemlezing gegeven over het werk van een integriteitsonderzoeker en is hij in gegaan op het spanningsveld tussen recht en moraliteit de daarbij behorende dilemma’s en uitdagingen.