Overzicht activiteiten tot nu toe

Overzicht activiteiten tot nu toe

De onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van de VJK aan de orde komen, hebben deels betrekking op vakinhoud en deels op de organisatie en positionering van de juridische functie.

Degenen die de in de aanloop van de totstandkoming van de VJK georganiseerde bijeenkomsten hebben bijgewoond, hadden daarvoor grote waardering en beoordeelden de bijeenkomsten als waardevol, ongeacht de omvang van de gemeente. Een bloemlezing van de behandelde onderwerpen tijdens de bijeenkomsten tot nu toe vindt u in de bijlage hieronder.

PDF