Corona en recht

Corona en recht

Het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus ligt nu nog deels in handen van de Veiligheidsregio’s door verplichte inzet van het noodrecht. Sinds 13 maart hebben de meeste veiligheidsregio’s noodverordeningen ingesteld als uitvoering van de zogenaamde aanwijzingen van de minister(s). Dit op basis van de adviezen van het Outbreak management team en de ministeriële commissie crisisbeheersing. Momenteel zitten we op een kantelpunt. We gaan van crisis naar nieuwe normaal. Daar hoort ook bijpassend recht bij. Wetgeving is in de maak.

In de transitie van crisis naar het nieuwe normaal zullen legio juridische vragen naar voren komen. Van huurrecht (verbonden partij betaalt vastgoedbedrijf niet of minder), aansprakelijkstellingen gevolgen noodrecht, investeringsvraagstukken irt staatssteun tot handhaafbaarheid nieuwe normaal en de juridische grondslag. Bij deze vraagstukken is een belangrijke rol weggelegd voor de decentrale overheidsjurist. Je gaat meedenken, kritisch en constructief. Succes en wijsheid! Je kunt eventueel kennis en dilemma’s delen via het VNG forum Gemeenterecht. En mocht je je verhaal willen doen, artikelen of blogs zijn welkom. Wij plaatsen ze graag op onze website.