Uitnodiging: Najaarsbijeenkomst VJK 2023

Najaarsbijeenkomst: Goed bestuur en omgang veelschrijvers

Save the date: Najaarsbijeenkomst (fysiek)
Thema: Goed bestuur & omgang veelschrijvers
Locatie: Nieuwe buitensociëteit Zwolle

Deelname = gratis

Najaarsbijeenkomst VJK – donderdag 7 december 2023

Goed bestuur; hoe behoorlijk om te gaan met veelschrijvers?
Wij ambtenaren zijn bezig met responsieve dienstverlening, met oog voor de menselijke maat. We volgen trainingen, houden morele beraden en doen ons best. Maar wat als burgers door gaan met vragen en schrijven en niet voor rede vatbaar lijken te zijn voor de antwoorden die we geven? Als het gedrag van die burger je doet terugdeinzen en soms weerstand oproept? Tot hoever gaat onze dienstverlening? Wat mag de burger van de overheid verwachten? Waar liggen de grenzen? Hoe gaan we hiermee om? Daarover spreken we deze dag.

Gevolgd door onze Algemene Ledenvergadering en netwerkborrel.

Let op: deze bijeenkomst is alleen fysiek en voor VJK leden.

Beste lezer,
 
Graag nodigen wij u uit voor onze najaarsbijeenkomst op donderdag 7 december 2023 met onderstaand programma.
 • Vanaf 09.30 u: inloop
 • 10.00 u: Welkom en woord aan burgemeester Snijders van Zwolle
 • 10.45 u: Jan Prins geeft een toelichting op de aangepaste veelschrijversrichtlijn van de Nationale Ombudsman: ‘Zorgvuldig begrenzen. Hoe ga je om met aanhoudend en grensoverschrijdend klaaggedrag?’
 • 11.30 u: Korte pauze
 • 11.45 u: Wanda Everts vertelt meer over elegante beïnvloeding
 • 12.30 u: Lunch
 • 13.15 u: Frank Koerselman geeft een psychologisch perspectief op de persoon van de veelschrijvers
 • 14.00 u: Gesprek met de zaal over (best) practices in den lande
 • 14.45 u: ALV met presentatie over strategie vereniging (Zie bijlagen: ALV 29 november 2019 en Vereniging voor en door Gemeentejuristen)
 • 15.30 u:  Netwerkborrel

Datum: Donderdag 7 december: 09.30 – 15.30
Locatie:
Nieuwe buitensociëteit in Zwolle

Ochtendprogramma
  Welkomstwoord over Goed bestur en veelschrijvers

  Welkom en woord aan burgemeester Snijders van de gemeente Zwolle. Burgemeester Snijders zal ingaan op het toenemende wantrouwen in de maatschappij.

  De veelschrijversrichtlijn

  Jan Prins, strategisch adviseur lokale ombudsfunctie geeft een toelichting op de aangepaste veelschrijversrichtlijn ‘Zorgvuldig begrenzen. Hoe ga je om met aanhoudend en grensoverschrijdend klaaggedrag?’

  Elegante beïnvloeding

  Wanda Everts is gespecialiseerd in het trainen van medewerkers om te leren omgaan met agressief, onbeschoft en lastig gedrag. Zij zet zich met Agressiewerk.nl en  Everts Mediation in om  de vaardigheden te ontwikkelen die helpen bij  conflicten.  Stress in een conflict worden dankzij deze vaardigheden vervangen door contact, zelfvertrouwen en een positieve relatie. Wanda is rechter en vice-president is geweest.  Vervolgens heeft ze de overstap heeft gemaakt naar mediation. Vanuit haar kennis en ervaring zal zij ingaan op de meer psychologische kant, waarbij zaken als conflictwinst en slachtoffergedrag aan bod zullen komen.

  Middagprogramma
   Een psychologisch perspectief op de persoon van de veelschrijvers

   Tijdens onze najaarsbijeenkomst willen we ook stilstaan bij het psychologische aspect. Wat is de motivatie van veelschrijvers? En hoe kunnen we hier als decentraal overheidsjurist mee omgaan? Prof. dr. Frank Koerselman zal ons meenemen in dit verhaal. Frank Koerselman is als hoogleraar psychiatrie verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

   Best practices uit den lande

   Gesprek met de zaal over (best) practices in den lande, waarbij we twee gemeenten hebben gevraagd een pitch te geven over hun ervaringen met dit onderwerp, waar zij tegenaan lopen en hoe zij hiermee omgaan. Vanuit de gemeente Amsterdam zal Karina Boerwinkel een pitch geven over de aanpak binnen de gemeente. Vanuit de gemeente Deventer levert Edith Rijpma een bijdrage. Deze pitch zal dan in het teken staan van verwonderpunten en vragen (aan de deelnemers).

   Middagprogramma met ALV en focus op visie voor vereniging

    Tot slot vindt onze algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Deze is niet online te volgen, zoals afgelopen jaren wel het geval was. Tijdens de ALV evalueren we graag met onze leden hoe we het doen als vereniging en als bestuur. En blikken we vooruit.

    We behandelen onder andere de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. Het verslag van de kascommissie wordt uiterlijk 14 dagen van tevoren toegestuurd. Het bestuur verzoekt u zo mogelijk om uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de vergadering eventuele vragen of opmerkingen aan het bestuur kenbaar te maken.

    Download hieronder de bijbehorende documenten:
    Agenda ALV 2023

    Bijlagen:
    Bijlage I: Verslag ALV 2022
    Bijlage II: Verslag kascommissie (wordt nagezonden)
    Bijlage III: Jaarrekening 2022
    Bijlage IV: Activiteiten 2022
    Bijlage V: Begroting 2024
    Bijlage VI: Benoeming nieuwe bestuursleden

    Aanmeldinformatie
    Wilt u deelnemen aan onze najaarsbijeenkomst? Dan kun u zich hier via onderstaande button voor aanmelden. U bent welkom vanaf 09.30 uur. De dag eindigt met een netwerkborrel. U dient zich uiterlijk op woensdag 29 november aangemeld te hebben.

    Wees er snel bij, want vol is vol!

    Locatie:                 
    Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle (klik hier voor de locatiegegevens bekijk hier de website van de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle).

    Direct aanmelden