Professionalisering en transformatie naar beroepsvereniging

Tijdens de ALV op 29 november 2019 heeft het bestuur de plannen gedeeld voor de toekomst. De leden zijn enthousiast. Met professionele ondersteuning werken we aan onze activiteitenagenda (binnenkort online). Ook zijn we bezig met de statutenwijziging. In de bijlage de presentatie die wij 29 november gaven.