Juridische kwaliteitszorg: in tien punten samengevat

Op d.d. 20 april 2016 belegde de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen een bijeenkomst over het onderwerp juridische kwaliteitszorg. In de bijlage hieronder kunt u een 10-puntige samenvatting van deze bijeenkomst teruglezen.