Uitnodiging regiobijeenkomsten Ruimte in regels door BZK

In het kader van het programma ‘ruimte in regels’ organiseert het ministerie van BZK een aantal regiobijeenkomsten voor gemeentesecretarissen, managers, bestuursadviseurs en griffiers. Het doel is om zicht te krijgen op de knelpunten die gemeenten en provincies ervaren bij de uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet. Op basis van deze knelpunten wil het ministerie van BZK zicht krijgen op de behoefte aan toerusting en ondersteuning.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden plaats op:

Bijeenkomst Oost: maandag 11 november (09.30-12.00 uur) te Arnhem (provinciehuis Gelderland)
Bijeenkomst Zuid: woensdag 13 november (09.30-12.00 uur) te Den Bosch (provinciehuis Noord-Brabant)
Bijeenkomst West: woensdag 13 november (14.30-17.00 uur) te Utrecht (Stadskantoor Utrecht)
Bijeenkomst Noord: woensdag 20 november (13.30-16.00 uur) te Assen (provinciehuis Drenthe)