Kom op 29 november naar de VJK najaarsbijeenkomst te Utrecht


Na de ALV zal een levende bestuursrechtlegende ons meenemen in 25 jaar Awb. Niemand minder dan oud-staatssecretaris van Justitie en emeritus hoogleraar bestuursrecht prof. mr. dr. Michiel Scheltema staat met ons stil bij 25 jaar Awb.

Uit de jubileumbundel willen wij de bijdrage ‘Macht en tegenmacht in de netwerksamenleving; Drie uitdagingen voor het bestuursrecht van de toekomst ‘ van mr. dr. Lukas van den Berge nader bespreken. 

Na de wetenschappelijk getinte ochtend gaan we in de middag in op actualiteiten en verhalen uit de praktijk.

Zet dus alvast 29 november in je agenda. Het definitieve programma volgt binnenkort. Er is plaats voor 100 deelnemers. Aanmelden is vanaf al mogelijk via vjk@leiden.nl.

Voor energiebedrijven, industrie én gemeenten zijn de invulling van de Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet bepalend voor hun strategie en toekomstige activiteiten. Bedrijven en gemeenten gaan elkaar de komende jaren vaker en intensiever ontmoeten bij één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Een opgave die ook veel juridische aspecten kent. En een opgave waarbij gemeentejuristen en bedrijfsjuristen elkaar meer en meer zullen tegenkomen en gaan samenwerken: De energietransitie is immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid! We kunnen er niet meer omheen. Maar weten we er eigenlijk wel voldoende vanaf om proactief en goed te adviseren?

De Vereniging Juridische Kwaliteitszorg lokaal bestuur vindt het nu de hoogste tijd een congres te wijden aan dit belangrijke thema. Waarbij wij als speciale participant de Sectie Omgevingsrecht & Sustainability van het Nederlands genootschap voor bedrijfsjuristen welkom heten. Juist om ook die samenwerking met het bedrijfsleven te onderstrepen.

Tijdens deze dag laten wij ons onder meer bijpraten door deskundigen die adviezen geven aan bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Dit omvat hernieuwbare energieprojecten (biogas, wind, warmte, zonne-energie), infrastructuur (gesloten distributiesystemen, slimme netten, opslag), tariefregulering, subsidies, en handhaving.

Verder gaan wij samenwerkingsverbanden beschouwen, zoals het door overheden opgerichte Warmtebedrijf Rotterdam en de vanuit burgerinitiatieven ontstane energiecoöperaties.

Juridisch duiken we o.a. de wereld in van de sturingsmogelijkheden voor gemeenten en bedrijven onder de nieuwe Omgevingswet, het aardgasloos bouwen en de warmtenetten.

Kortom, voor de jurist die meer wil weten over misschien wel de belangrijkste opgave van de komende jaren én onderling kennis wil maken, is deze dag een must.

Programma en aanmelden
U kunt deelnemen aan twee verschillende workshops. Alle praktische informatie en de inschrijfvoorwaarden vindt u onder informatie, direct aanmelden kan via het registratieformulier.