• Windmolens op zee

Kom op 23 mei naar het VJK-congres over Energietransitie

Voor energiebedrijven, industrie en (decentrale) overheid zijn de invulling van de Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet bepalend voor hun strategie en toekomstige activiteiten. Omdat deze opgaven ook veel juridische aspecten kennen, organiseert het VJK op 23 mei een congres over Energietransitie in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Kom ook en zorg dat jij op de hoogte bent van de laatste ins en outs.

Voorlopig programma


Op 23 mei laten wij ons bijpraten door mr. Michelle de Rijke, advocaatpartner bij Van der Feltz advocaten. Zij adviseert bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Dit omvat hernieuwbare energie projecten (biogas, wind, warmte, zonne-energie), infrastructuur (gesloten distributiesystemen, slimme netten, opslag), tariefregulering, subsidies, en handhaving.

Verder gaan wij samenwerkingsverbanden beschouwen, zoals het door overheden opgerichte Warmtebedrijf Rotterdam en de vanuit burgerinitiatieven ontstane energie coöperaties.

Juridisch duiken we o.a. de wereld in van de sturingsmogelijkheden voor gemeenten en bedrijven onder de nieuwe Omgevingswet, het aardgasloos bouwen en de warmtenetten.

Kortom, voor de jurist die meer wil weten over misschien wel de belangrijkste opgave van de komende jaren én onderling kennis wil maken, is deze dag een must.

Meer info


Speciale participant op dit congres is de Sectie Omgevingsrecht & Sustainability van het Nederlands gezelschap voor bedrijfsjuristen. 

Meer info over de aanmelding voor dit congres en het exacte programma volgt binnenkort.