Najaarsbijeenkomst 29 november

Op 29 november 2018 gaat het VJK na de algemene ledenvergadering in op het thema Toezicht en de praktijk sociaal domein. Meld u snel aan via vjk@leiden.nl want het aantal plaatsen is beperkt.

Programma

09:15 – 09:30
    Ontvangst


09:30 – 10:15    Algemene ledenvergadering. Stukken voor ALV staan onderaan deze pagina


10:15 – 11.10    In het sociaal domein wordt gebruik gemaakt van aanbestedingen, subsidies en open
house constructies. Prof. dr. Jan Telgen gaat in op de verschillen en de voor- en nadelen van ieder van deze opties. Ook laat hij zien wat zoals gebruikelijk is voor verschillende zorgvormen in Wmo en Jeugdhulp. Daarnaast schetst hij het proces van toezicht op de AMvB reële prijs Wmo, de rol die hij daarbij heeft als onafhankelijk deskundige en de eerste lessen die zijn te trekken uit de ingediende casussen.

11.10 – 11:20    koffie/thee


11:20 – 12.15    De Inspectie Toezicht Sociaal Domein gaat in op de taken en werkwijze van de TSD (Toezicht sociaal domein) en benoemt waar gemeenten met name aandacht dienen te geven bij handhaving in het sociaal domein.

12:15  Actualiteit en aansluitend lunch


13:30 – 14:15    ‘Frauduleuze zorgaanbieders’ ,Dorotea ten Cate (stadsadvocaat)  en Nicol Oude Luttikhuis (teamleider Toezicht en handhaving sociaal domein) van de gemeente Enschede gaan in op de problemen met frauduleuze zorgaanbieders en de lessons learned.

14:15 – 15:00   Hoe kan je als gemeente de toezicht- en handhavingspraktijk in het sociaal domein
verder ontwikkelen? Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) publiceert eind 2018 een whitepaper. Hiermee wordt de gemeenten handelingsperspectief geboden om toezicht en handhaving in het sociaal domein te versterken en integrale handhaving over gemeentelijke domeinen vorm te geven. Presentatie door Ad van Mierlo, directeur van VNG KCHN

 De KCHN wil graag weten welke vragen er leven met betrekking tot de toezicht en handhavingspraktijk in het sociaal domein (bv. de handhaafbaarheid en toepasbaarheid van regels). Voor inspiratie zie ook de  Green Paper Dichtbij en Daadkrachtig (zie ook naleving.net).  Vragen s.v.p. mailen aan vjk@leiden.nl.

15:00 – 15:45    ‘Klachtbehandeling in het sociaal domein; Wat gaat goed en welke lessen zijn er nog
te leren?’ De Klachtencommissaris van de gemeente Enschede, Ninke van der Kooy,  vertelt hierover aan de hand van binnengekomen klachten.

ca. 15:45          Afsluiting en borrel