Column: Kwaliteit is de basis

Sinds een paar maanden mag ik mijzelf kandidaat bestuurslid VJK noemen. Het bestuur heeft mij gevraagd een column te schrijven. En tja.. dat doe je dan als kandidaat. Nu is het de vraag waarover ik wil schrijven. Wat heb ik nou te melden? Daar hoef ik niet lang over na te denken. Ik wil graag delen waarom ik in het bestuur van de VJK wil.

Voor mij is het werk als gemeentejurist eervol. Wij, gemeentejuristen samen, staan aan de basis van de rechtsstaat, op gemeenteniveau. Wij borgen de algemene beginselen van bestuur, zorgen voor balans tussen bestuurlijke wensen en het recht en denken praktisch mee. Wij gaan mee met innovaties en de tijdgeest. De tijd van ‘rechtbankje spelen’ door bezwaarschriftencommissies is grotendeels verleden tijd, wij komen achter ons bureau vandaan en gaan in gesprek, geholpen met mediationvaardigheden, nudging etc.

Meer taken komen bij de gemeente terecht, dichtbij de burger. Onze rol verandert mee. Prachtig. En ook denken wij alvast na over de digitale transformatie; Contracten via blockchain, vergunningen uit een systeem en jurisprudentieanalyse door algoritmes.

Ik vind het belangrijk om samen te werken, intern binnen de eigen gemeentelijke organisatie maar ook daarbuiten. Met kennisinstellingen bijvoorbeeld over innovaties in vaardigheden en opleidingsbeleid. Wat dachten jullie van stromingen zoals proactieve law, law change makers en het ontstaan van legal design labs in Smart cities.  Daarnaast is de samenwerking met collega’s uit andere gemeenten nuttig en leuk. Het wiel hoeven we toch niet steeds zelf uit te vinden?

Inspiratie halen, netwerk uitbreiden, kennisvergaring en kennisdeling zijn voor mij dan ook belangrijke redenen om in het bestuur van de VJK te gaan. En uiteraard de mooie missie van de VJK: “Een bijdrage te leveren aan de verhoging van de juridische kwaliteit van het lokale openbaar bestuur zonder overmatige juridisering.”

Sinds 2002 organiseert de VJK interessante congressen over relevante thema’s. Thema’s die ons allen raken en verbinden en ons doen nadenken over onze rol, kennis, vaardigheden en positionering binnen de organisatie. De titel van het eerste congres in 2002 luidde: Trias in control?. Daarna volgden o.a. Burger en overheid in 2004, Gemeente en/in het strafrecht in 2007, Bestuursgeschillen in 2009, Zijn regels nog wel regels? in 2012 en Legal tech in 2017.

De komende jaren wil ik mij actief inzetten voor de missie van VJK. Door niet alleen mooie congressen mede te organiseren maar ook interactieve meet ups over actuele thema’s.

Eén van de eerste klussen die ik oppak is het evalueren van het strategisch juridisch opleidingsbeleid, VNG/VJK handreiking uit 2016. Hoe serieus nemen wij onszelf en onze investering in kennis en vaardigheden? Zeker door het recente pre advies van de NJV en de oproep van Prof. mr. O.J.D.M.L. Jansen in Binnenlands Bestuur ben ik geïnteresseerd in hoe wij ervoor staan. VJK wil dit onderzoeken en best practices meer delen op de website en via Twitter (@VJKbestuur).

Voor mij geldt het motto: “Kwaliteit is de basis”. Ik hoop op een mooie samenwerking met de VJK leden de komende jaren! Tot ziens op ons najaarscongres of op een van onze meet ups.

Deze column is geschreven door Malu Hertzdahl, strategisch adviseur Concernstaf gemeente Enschede & kandidaat bestuurslid VJK.